Program Szkoły Promującej Zdrowie

Plan działań w oparciu o program Szkoły Promującej Zdrowie na rok szkolny 2022/2023

Raport roczny Szkoły Promującej Zdrowie 2019/2020

Raport roczny Szkoły Promującej Zdrowie 2020/2021

Raport roczny Szkoły Promującej Zdrowie 2021/2022

 

Działania na rzecz promocji zdrowia:

  • Akcja szkolna,, Sprzątanie Świata".
  • Tydzień profilaktyki chorób zakaźnych.
  • Działania na rzecz zdrowych zębów- fluoryzacja, lekcje pokazowe, filmy edukacyjne. Klasy 1-3
  • Dzień Walki z Otyłością 
  • Światowy Dzień Tolerancji.
  • Narodowy Dzień Sportu.
  • Europejski Tydzień Sportu.
  • W naszej szkole funkcjonuje stołówka szkolna.
  • Realizujemy także "Aktywne przerwy" dla dzieci.