Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze informuje, że

1. Wydawanie obiadów rozpocznie się z dniem 05.09.2022 

2. Zakup obiadów będzie możliwy tylko w formie bezgotówkowej (przelewem) na konto.

Obiad należy wykupić do ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego korzystanie z obiadów.

W tytule należy podać imię i nazwisko dziecka korzystającego z obiadu oraz klasę.

Nr konta, na które należy wpłacać należność za obiady: 92 8945 0002 3900 1948 2000 0100

Opłaty w miesiącu wrześniu wyjątkowo należy dokonać do dnia 02.09.2022r.

3. Wrzesień: 20 x 4,00 zł = 80,00 zł

 

Zgłoszeń na obiady należy dokonać do dnia 01.09.2022r. na nr telefonów:  67 2833 610 lub 661 934 572