W ramach lekcji muzyki w klasie IV, Pani Maria Semrau zrealizowana innowację pedagogiczna „ Na muzyce wszystko gra. Różnorodne metody wspierania rozwoju dziecka w oparciu o metodę Aktywnego Słuchania Muzyki Batti Strauss”. Od listopada 2021 do maja 2022 uczniowie z klasy IV w oparciu o utworu muzyki klasycznej doskonalili umiejętność estetycznego i rytmicznego poruszania się przy muzyce, grali na instrumentach perkusyjnych. Zadania realizowane w ramach innowacji wpłynęły rozwój zainteresowań i zamiłowań muzycznych oraz wrażliwości muzycznej, rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej, podniesienie poziomu kultury muzycznej i ruchowe.