Podejście komunikacyjne podkreśla rolę autentycznego użycia języka. Zakłada ono, że nauka języka obcego to, przede wszystkim, nauka komunikacji. Zadaniem uczniów jest zatem opanowanie systemu języka, czyli słownictwa oraz gramatyki, a także doskonalenie wszystkich czterech sprawności językowych: słuchania, czytania, mówienia i pisania oraz umiejętności poprawnej wymowy. Jednak nauka języka to opanowywanie nie tylko leksykalnych i gramatycznych środków językowych, lecz także umiejętności ich stosowania w kontakcie z konkretnym rozmówcą.
Już po raz kolejny z podejściem komunikacyjnym zmierzyli się uczniowie klasy VIII a, którzy uczestniczyli w konferencji online z tłumaczem artykułów naukowych w zakresie języka angielskiego, panem Tomaszem Szymenderskim. Po zakończonej konferencji, doskonaląc umiejętność pisania, ósmoklasiści wysłali list do naszego gościa opisując swoje wrażenia i dziękując za poświęcony czas oraz przybliżenie zawodu tłumacza. Nie musieliśmy czekać długo na odpowiedź! Po kilku dniach uczniowie klasy VIII a dostali odpowiedź zwrotną w języku angielskim. Po raz kolejny było to dla naszych uczniów wyzwanie! Ósmoklasiści wcielając się w rolę tłumacza, zmagali się ze stronicowym tłumaczeniem listu. Po zakończonej pracy, uczniowie prezentowali swoje prace i wybierali najlepsze tłumaczenie.
Gratulujemy naszym uczniom wspaniałych osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów w nauce języka angielskiego!