W piątek 25 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Klasy I - VII spotkały się w klasach z wychowawcami, otrzymały świadectwa i nagrody za wysokie wyniki w nauce.

Absolwenci szkoły w obecności dyrekcji, nauczycieli i rodziców otrzymali świadectwa i nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce, pracę w samorządzie szkolnym i poczcie sztandarowym. W czasie tej uroczystości nastąpiło przekazanie władzy nowej przewodniczącej samorządu uczniowskiego Edycie Kuzanowskiej i przekazanie sztandaru szkoły. Młodzież pożegnała się ze szkołą wzruszającym filmem, prezentacją i piosenką.