W czwartek 20 maja odbył się konkurs dla klas I etapu edukacyjnego dotyczący ruchu drogowego. Wszyscy uczniowie rozwiązywali test. Zwycięzcami konkursu zostali:

Nadia Koźmińska z klasy I

Kacper Szymański z klasy II

Joanna Michalska z klasy III

Gratulujemy!