Troje uczniów klasy I: Nikola Nowicka, Oskar Szymański, Igor Trznadel brało udział w konkursie fotograficznym ,,Jakie znasz zawody" organizowanym przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu. Zadaniem było wykonanie zdjęcia przedstawiającego zawód rzemieślniczy. Do finałowej oceny zakwalifikowano 61 prac z 14 szkół, które spełniły wymogi regulaminu. Uczeń naszej szkoły Igor Trznadel otrzymał wyróżnienie za przedstawienie zawodu murarza.