Przewodniczący: Tomasz Szymański

Zastępca przewodniczącego: Dawid Wiora

Sekretarz: Agnieszka Karczewska

Skarbnik: Marta Stefaniak

 Poczet sztandarowy:

 Dobrawa Kobus

 Marta Kopaniarz

 Jakub Lewandowski