Przewodnicząca: Teresa Bureta

Zastępca przewodniczącej: Maria Szymańska

Sekretarz: Antonina Bedyńska

Skarbnik: Urszula Brzoza

 

Poczet sztandarowy:

Julia Latańska

Lena Gałan

Krzysztof Zuba