Innowacja pedagogiczna - ,,Czary, Mary, nie do wiary… czyli  przez mały eksperyment do dużej wiedzy"

Projekt przeznaczony był dla uczniów klasy drugiej. Dzięki realizacji różnorodnych działań podczas zajęć edukacji technicznej i przyrodniczej uczniowie poznali jak można się uczyć przez doświadczenia. Dobór odpowiednich produktów wpłynął na rozwój sensoryczny i myślowy dzieci.

Celem innowacji było rozbudzanie w dzieciach ciekawości oraz chęci poznawania otaczającego go świata.

Naturalną cecha dziecka jest ciekawość, a także potrzeba zadawania pytań, chęć poznawania otaczającego świata i dowiadywania się nowych, interesujących rzeczy. Realizując tą innowację zaspokajane są te potrzeby oraz zachęcają do myślenia, porównywania, opowiadania, uruchomiania wyobraźni.

Podczas zajęć stosowane były metody: naśladowcza, zadaniowa, zabawowa, opowieści twórczej, obserwacyjna.

Przeprowadzono doświadczenia związane z łączeniem barw, pozyskiwaniem kolorów, tworzeniem masy solnej, wykonanie sztucznego śniegu, rozpuszczanie soli w ciepłej i zimnej wodzie, krystalizacja, gasnąca  świeca, niezatapialna pomarańcza, topniejący śnieg, barwienie soli, masa piankowa, masa porcelanowa.

Uczniowie podczas zajęć: uczyli się poprzez zabawę, rozwijali motorykę małą, poprawiali precyzję i płynność ruchu, rozwijali odpowiednie napięcie ruchu, przeżywali różne doświadczenia zmysłowo, rozbudzali ciekawość poznawczą, wyzwalali emocje i uczucia, poszerzali zainteresowania i wyobraźnię, wzbudzali zaufanie we własne możliwości twórcze.

Na koniec zajęć przeprowadzono ankietę, z której wynika, że wszyscy uczniowie byli zadowoleni z przeprowadzanych lekcji i chcieliby uczestniczyć w przyszłym roku szkolnym w podobnych zajęciach.

Marta Nowak