Uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze uczestniczyli w innowacji pedagogicznej pt. „Laboratorium przyszłości-kurs lutowania dla początkujących”. Celem innowacji było wyposażenie uczniów w podstawową wiedzę dotyczącą łączenia metali metodą lutowania oraz wykorzystanie pomocy z Laboratorium Przyszłości do kształcenia umiejętności praktycznych wykorzystywanych w życiu.

Działalność techniczna rozwija pomysłowość i kreatywność u dziecka, daje mu wiarę we własne możliwości, podnosi własną samoocenę. Na podstawie wieloletnich obserwacji, doszedłem do wniosku, że uczniom brakuje możliwości twórczego działania. Niestety często mimo chęci nie mają umiejętności praktycznych do podjęcia działalności w tym zakresie. Dlatego też postanowiłem zmienić lekcje techniki tak, by były one bardziej praktyczne niż teoretyczne, aby zawsze się na nich dużo działo, by dziecko nie miało obaw przed użyciem sprzętu, którego nie zna, oraz wykonywać nim pracę zgodnie z jego przeznaczeniem.

Marek Gierlikowski