Uczennice kład I-IV w ramach kółka plastycznego uczestnicy w międzynarodowym projekcie plastycznym ,,Kreatywne prace plastyczne'' i zdobyły certyfikat. W ramach tego projektu poznały różnorodne techniki plastyczne.

Dziewczynki były bardzo zadowolone z udziału w tym projekcie i wzbogaciły swoją wiedzę i rozwinęły umiejętności plastyczne.

Anna Sobczak

Certyfikat uczestnictwa w projekcie