Konkurs czytelniczy o tytuł

„MISTRZA CZYTANIA”

W ramach edukacji czytelniczej w maju  odbył się szkolny konkurs czytelniczy dla klas I-III. Celem konkursu była przede wszystkim promocja czytelnictwa, kształtowanie umiejętności czytania oraz wyrabianie nawyku czytania, jako formy spędzania wolnego czasu. Uczniowie prezentowali swoje umiejętności czytelnicze w dwóch etapach. W pierwszej części konkursu uczniowie prezentowali przygotowane przez siebie teksty, w drugiej części tekst nowy, nieznany.

Laureaci zostali wyłonieni na podstawie prezentacji przeczytanych tekstów, zgodnie z przyjętymi przez komisję zasadami. Komisja konkursowa w składzie: p. Lidia Ajchsztet, Anna Sobczak, Marta Nowak, Iwona Waleńska oceniała technikę czytania (płynność, poprawność, artykulację głosek, tempo czytania), środki artystycznego przekazu (pauzowanie, modulację głosu, akcent). Poszczególne składniki oceny punktowane były w skali 1-3.  Suma zdobytych punktów wyłoniła zwycięzców konkursu.

Mistrzami czytania zostali :

Bartosz Kopaniarz w klasie III

Katarzyna Miętkiewicz w klasie II

Marcjanna Nita i Martyna Ostrowska w klasie  I

Wyróżnienia otrzymali: Maria Walczak, Mikołaj Kasperek, Magdalena Miler

 Gratulujemy wszystkim uczestnikom! Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem umiejętności czytelniczych naszych uczniów!

 Organizator Iwona Waleńska